Waar was jij?

Iedereen kent ze wel: vragen als Waar was jij toen je hoorde dat Elvis dood was? (althans je ouders), Waar keek jij de finale van het EK 88 of Wanneer hoorde jij het nieuws van Lady Diana? Gebeurtenissen die dermate ingrijpend zijn, dat ze altijd in je geheugen gegrift blijven. Toen Elvis stierf was ik te jong, de EK finale heb ik thuis gekeken en daarna ben ik naar buiten gerend en toen ik het hoorde van Diana zat ik thuis in de kamer, net wakker.
Dinsdag 11 september 2001 zal ook zo´n memorabele dag blijven, zo´n dag die je nooit meer vergeet. De wereld is ineens anders, iedereen spreekt erover, niemand denkt aan iets anders. Twee landmarks uit de skyline van Manhattan in een klap (of eigenlijk twee) weggevaagd. Na de namen van Bush en Bin Laden is die van Bruce Willis ongetwijfeld de meest genoemde, de beelden van de verscheidene nieuwszenders doen ook letterlijk aan Die Hard denken.

Vele geruchten gonzen door de lucht over de eventuele daders. Het zouden Palestijnen zijn die wraak wilde nemen, net als een paar jaar geleden, op de Amerikaanse betrokkenheid en steun in en aan Israel. Het zou Bin Laden zijn omdat hij de enige is die genoeg kapitaal en een groot genoeg netwerk heeft om zoiets uit te halen.
Alles en iedereen wordt aan het woord gelaten om een poging te doen om de reden van dit alles te ontrafelen. De aloude vraag bij grote indrukwekkende gebeurtenissen waarop iedere godsdienst gebaseerd is: waarom? In dit geval zal een willekeurige Westerling problemen hebben om ook maar iets te begrijpen van dit drama. Waarom doet iemand zoiets? Geen enkele Westerling zal doelbewust willen sterven puur om een punt te willen maken. Diegene die dit bedacht heeft, heeft een doel dat ongeacht de consequenties bereikt moet worden. En er zijn maar weinig andere beweegredenen te bedenken dan intense haat of godsdienst.

Wat zou dan het doel kunnen zijn van zo’n terroristische aanslag? Het zal niet zoiets zijn als Pearl Harbour, waarbij de aanval als oorlogsverklaring gold. Geen enkel land in de huidige wereld is zo dom om de grootste militaire mogendheid een oorlogsverklaring te geven. Het moet dus wel een organisatie zijn.

Er zijn twee mogelijke typen doelen. Het kan een boodschap zijn, om een ideaal te ondersteunen. Of het is aktie met een rechtstreekser doel De boodschap kan velerlei zijn. Het kan aangeven dat die organisatie alles en altijd kan en dat er niet mee te spotten valt. De andere boodschap kan zijn aan aanverwante landen dat je niet bang hoeft te zijn voor Amerika. Een rechtstreekser doel kan zijn het ondermijnen van de moraal van Amerikanen. Hierdoor zou de vechtbereidheid van Amerikanen slinken en ze zouden hun manschappen gebruiken om hun grenzen in de gaten te houden. Hierdoor zouden ze niet meer militair in kunnen grijpen in de wereld. Dit zou de mening van Amerika over de wereldpolitiek verzwakken omdat zij geen militaire vuist kunnen en willen maken. Het andere rechtstreekse doel zou een manier kunnen zijn om de Amerikaanse economie neer te halen. Kijk maar naar de beurzen. Deze gebeurtenis versterkte de situatie van de instabiele koersen en de beurzen over de hele wereld zijn al vele procenten gedaald. Dit komt niet omdat de Amrikaanse bedrijven het ineens zo slecht doen van de ene op de andere dag, maar de beurs is een weerspiegeling van het vertrouwen van mensen in de economie. En mensen hebben vertrouwen in de economie als ze zeker zijn van eten, werk en veilig huis. De meeste Amerikanen zijn echter op dit moment erg bezorgd over hun veiligheid en dit gevoel reflecteert zich direct in de beurskoersen.

Toch blijft het allemaal gissen en napraten. Wat rest op dit moment is het kijken naar beelden van een van de grootste misdaden uit de geschiedenis, en wachten op de reden van alles. Een ding is zeker: over tien jaar weet iedereen nog precies waar hij was toen hij hoorde dat een vliegtuig het World Trade Center was binnengevlogen. Het begin van een memorabele dag…

Share this: